Konferencje on-line

Kompleksowo wspieramy naszych klientów w organizacji konferencji online i innych e-wydarzeń.

Przez ostatni rok wypracowaliśmy wiele rozwiązań technicznych i organizacyjnych, dzięki którym przebieg realizowanych przez nas e-konferencji jest płynny i sprawny.

Oferujemy realizację wydarzeń:

 • 100% online (sygnał transmisji realizujemy z naszej siedziby, wszyscy prelegenci łączą się zdalnie, sygnał transmitowany jest na dedykowaną platformę lub media społecznościowe)
 • online z wykorzystaniem studia. Posiadamy stałe studia w Katowicach i Poznaniu, a także tworzymy tymczasowe studia w dowolnym miejscu z dostępem do światłowodowego szerokopasmowego łącza internetowego. W takim przypadku organizator otrzymuje szczegółowe wymagania jakie powinno spełnić łącze internetowe w obiekcie.
  Zalecana minimalna powierzchnia sali to ok 100 m kw.
 • hybrydowych. Konferencja gromadzi przewidzianą przepisami dopuszczalną ilość widzów na Sali, a przebieg wydarzenia transmitowany jest do internetu. Dla widzów online możliwe jest zapewnienie dodatkowych treści i funkcjonalności – takich jak, strefy sponsorskie, quizy, ankiety, dostęp do materiałów na żądanie, etc.

Przygotowanie i realizacji konferencji on-line opiera się na wypracowanym schemacie postępowania, co daje organizatorowi i nam komfort dobrej organizacji pracy, a w konsekwencji płynny przebieg wydarzenia.

Schemat ten obejmuje m.in. takie elementy jak:

 • Ustalenie z organizatorem platformy transmisji oraz określenie poziomu prywatności (otwarty dostęp, dostęp tylko z prywatnym linkiem, dostęp z hasłem itd.)
 • Doszczegółowienie wyposażenia studia
 • Przygotowanie kompleksowego scenariusza
 • Przygotowanie listy zdalnych prelegentów i organizacja próbnych połączeń
 • Zebranie, sprawdzenie i uporządkowanie prezentacji
 • Zebranie, sprawdzenie i uporządkowanie wszystkich multimediów wykorzystywanych podczas transmisji (plansze, spoty reklamowe, przerywniki, animacje, belki, podpisy, etc.)
 • Przygotowanie materiałów i konfiguracja platformy
 • Rozesłanie danych dostępowych do transmisji
 • Rozesłanie linków do połączeń dla zdalnych prelegentów (standardem jest używanie przynajmniej dwóch pokoi telekonferencyjnych dla płynnych przejść pomiędzy kolejnymi prelegentami)
 • Realizacja live zgodnie ze scenariuszem
 • Obecność przedstawiciela organizatora na stanowisku realizacyjnym podczas konferencji