XLVII Zjazd Okulistów Polskich

XLVII Zjazd Okulistów Polskich